Wiadomości

Łatwiej będzie stracić prawo jazdy, a piesi dostaną odrobinę więcej pierwszeństwa. Jest projekt przepisów

Wiadomości 31.01.2020 141 interakcji
Grzegorz Karczmarz
Grzegorz Karczmarz 31.01.2020

Łatwiej będzie stracić prawo jazdy, a piesi dostaną odrobinę więcej pierwszeństwa. Jest projekt przepisów

Grzegorz Karczmarz
Grzegorz Karczmarz31.01.2020
141 interakcji Dołącz do dyskusji

Zapowiadany przez rząd projekt zmian w prawie o ruchu drogowym w końcu ujrzał światło dzienne. Kierowcy łatwiej stracą prawo jazdy, a piesi mogą poczuć się rozczarowani.

Nie będzie pierwszeństwa dla pieszych przed przejściem, a przynajmniej zapisy projektu go nie zakładają. Piesi dostaną pierwszeństwo dopiero w momencie wchodzenia na jezdnię i mają wtedy zachować szczególną ostrożność. Kierowcy będą musili ocenić, czy pieszy na przejście już wchodzi.

Pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście

W rządowym projekcie planowana jest zmiana brzmienia art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, który ma otrzymać brzmienie.

1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

W obecnej wersji tego przepisu brakuje sformułowania wchodzący na jezdnię. Jest to spójne z następną propozycją zmian.

Kolejną zmianą dotycząca pieszych i ich pierwszeństwa jest przewidziana w art. 26 ust. 1. Jego proponowane brzmienie to:

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się w tym miejscu lub na nie wchodzącego, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na to przejście albo znajdującemu się na tym przejściu.

A obecnie ten art. i ust. brzmi tak.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu

Do nowych obowiązków kierowcy należy więc dostosowanie prędkości tak by nie narazić pieszego znajdującego się na przejściu lub wchodzącego na przejście na niebezpieczeństwo. Ma też ustąpić pierwszeństwa pieszemu w obu tych przypadkach.

Pierwszeństwo pieszych to nie jedyne proponowane zmiany. Łatwiej będzie stracić prawo jazdy, szczególnie nocą.

Obniżona dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym

Obecnie w godzinach 23:00 – 5:00 obowiązuje limit 60 km/h w obszarze zabudowanym. Rząd planuje to zmienić argumentując, iż Polska pozostaje jedynym krajem w UE, który dopuszcza w obszarze zabudowanym jazdę z prędkością 60 km/h. Rząd chce więc ustanowić 50 km/h jako nową dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym.

Inna ważna zmiana dla kierowcy dotyczy możliwości zatrzymania przez Policję prawa jazdy. Stanie się tak w przypadku…

Przekroczenia dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h

Nie będzie miało już znaczenia, czy przekroczenie nastąpiło w obszarze zabudowanym czy poza nim. Wystarczy jechać więcej niż 50 km/h ponad ustanowiony limit. Rząd zdecydował się na taki krok, mimo że przekroczenia tego rzędu rejestrowane są najrzadziej, a najwięcej przekroczeń mieści się w zakresie 11-30 km/h.

Przeważył jednak wysoki wskaźnik ofiar śmiertelnych na każde sto wypadków na obszarach niezabudowanych. Wysokie przekroczenia zdaniem Ministerstwa Infrastruktury mogą powodować najpoważniejsze konsekwencje w wypadkach drogowych.

Najwcześniej prawo jazdy poza terenem zabudowanym będzie można stracić w wakacje. Planowana data wejścia w życie nowych przepisów to 1 lipca 2020 roku.

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać