Wiadomości

Nie, dalej nie możesz zachować dotychczasowych tablic przy przerejestrowaniu

Wiadomości 05.12.2020 379 interakcji
Tymon Grabowski
Tymon Grabowski 05.12.2020

Nie, dalej nie możesz zachować dotychczasowych tablic przy przerejestrowaniu

Tymon Grabowski
Tymon Grabowski05.12.2020
379 interakcji Dołącz do dyskusji

TVN24 wprowadza czytelników w błąd.

Dziś rano na TVN24.pl przeczytałem następujące zdanie:

„Możliwe jest także zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy przerejestrowaniu pojazdu, o ile pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice zgodne z właściwymi przepisami wykonawczymi.”

Serio? Tak nagle i z niczego? „Nie wydaje mnie się” było najłagodniejszą reakcją, jaka przyszła mi do głowy. Poprosiłem kolegów z redakcji o pomoc i wspólnie doszliśmy do tego, jaki jest aktualny stan w sprawie zmiany lub braku zmiany tablic przy przerejestrowaniu.

Brak konieczności zmiany tablic to po prostu nieprawda

Po długich konsultacjach doszedłem do tego jak jest. Na uwadze musimy mieć dwa akty prawne. Pierwszy to sierpniowa ustawa o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (tutaj), a drugi to sama ustawa Prawo o ruchu drogowym (tutaj). Interesuje nas artykuł 73 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym, który brzmi tak:

1a. Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej iposiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Jeżeli tablice (tablica) rejestracyjne nie są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a albo nie są utrzymane w należytym stanie, albo nie są czytelne, stosuje się przepis ust. 1.

Brzmi świetnie, znaczy że można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny. Hura! Pewnie właśnie po przeczytaniu tego artykułu ktoś z TVN napisał swoje streszczenie.

Natychmiast przestańcie się cieszyć

Obok tego artykułu 73 ust. 1a znajduje się przypis, który informuje nas, kiedy ta nowelizacja wejdzie w życie. Uwaga, cytuję:

Dodany ust. 1a w art. 73 wejdzie w życie z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu, określonym w komunikacie, o którym mowa w art.18 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zamianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517).

Dobrze, wszystko prawie jasne. Pędźmy więc do ustawy z numerem 1517 i zobaczmy, co piszą w jej artykule osiemnastym.

Art. 18. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Brak konieczności zmiany tablic może nastąpić np. w roku 2137

Wcześniej minister do spraw informatyzacji po prostu nie ogłosi komunikatu określającego dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie starych tablic, bo np. te rozwiązania nie powstaną, albo minister zatruje się kiełbasą, albo rozwiązania powstaną, ale dyskietkę z nimi zje pies. Albo coś. Czyli przepis jest, ale zawieszony w powietrzu, a tablic dalej pozostawić nie można, tylko trzeba je zmienić przy każdym przerejestrowaniu pojazdu poza powiatem, w którym jest zarejestrowany. Ale można już oczywiście mówić o niezwykłych sukcesach rządu (klaszczę jedną ręką, bo drugą piszę wpis).

Musisz przeczytać:

Musisz przeczytać