REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Wprowadzono właśnie trzeci stopień alarmowy na terenie całej Polski. Poważne zagrożenie

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP).

Bankowe oszustwo
REKLAMA

Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. 

REKLAMA

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

  • całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów, 
  • przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,
  • przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

 
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Oficjalnie nie poinformowano czy alarm związany jest z sytuacją na graniczy Ukrainy z Rosją.

W poniedziałek wieczorem uwagę internautów zwróciły natomiast dwa samoloty - tankowce MC-130J Hercules należące do sił specjalnych USA, które krążyły przy granicy Polski z Ukrainą. Pojawiły się spekulacje, że może mieć to związek z domniemaną ewakuacją amerykańskich obywateli z Ukrainy.

REKLAMA

W Internecie pojawiają się też cały czas nowe filmy przedstawiające ruch wojsk pancernych i zmechanizowanych Sił Zbrojnych Rosji, przemieszczających się w kierunku granicy z Ukrainą. Poza czołgami i transporterami opancerzonymi widać na nich także artylerię i wozy wsparcia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA