Pogotowie ostrzega: za podrobiony certyfikat szczepienia grozi więzienie. Lekarzowi i pacjentowi

certyfikat szczepienia

Niedawno wykazaliśmy jak łatwo zdobyć certyfikat szczepień bez przyjmowania dawki szczepionki. Wiemy jednak ile kosztuje taki podrobiony dokument covidowy. Jest też reakcja służby zdrowia na nasze doniesienia. A konkretniej, informacja o konsekwencjach takiego procederu.

Przedwczoraj zauważyliśmy, że na Facebooku pojawiło się całkiem wiele ogłoszeń dotyczących fałszywych certyfikatów szczepień. Warto przy tym dodać, że fałszywki rzekomo przechodzą wszystkie kontrole. Ich wystawianiem zajmują się bowiem skorumpowani pracownicy służby zdrowia, którzy w zamian za korzyść majątkową udają, że szczepią zainteresowanego. Szczepionka znika, interesant jest w systemie, wszystko gra. No, może poza pandemią – wszak na skutek takich zachować liczba zgonów będzie wyłącznie rosnąć.

Na to pytanie wnikliwie szukał odpowiedzi Dawid Kosiński w swoim materiale, który zdecydował się – na potrzeby reportażu – spróbować kupić taki certyfikat. Okazało się, że w Sieci ogłoszenia prowadzą głównie pośrednicy, a nie sami lekarze. To oni wskazują zainteresowanemu datę, godzinę i konkretny punkt szczepień, w którym trzeba się stawić.

Certyfikat szczepień covid - najłatwiej zdobyć na Facebooku

-należy wejść do środka do rejestracji z dowodem osobistym. W rejestracji poproszą o wypełnienie ankiety, po jej wypełnieniu trzeba znów podejść do rejestracji - zostanie sprawdzona i oklejona - następnie należy udać się do gabinetu - o jego numerze poinformuje najpóźniej danego dnia do 9:10 - ankietę należy zostawić w gabinecie – cytując wiadomość z instrukcją.

-gdyby PROPONOWALI INNY GABINET, NALEŻY POWIEDZIEĆ, ŻE JEST SIĘ ZNAJOMYMI LUB RODZINĄ PIELĘGNIARKI - Pani XXX - i czekać do jej gabinetu. PO WEJŚCIU DO GABINETU NALEŻY POWIEDZIEĆ, ŻE JEST SIĘ OD XXX - słowo klucz. – gdzie XXX to oczywiście właściwe nazwisko pielęgniarki.

Gdy red. Kosiński ujawnił się jednemu z pośredników, ten stwierdził, że… to żarty. Że jest Jutuberem i chciał nagrać śmieszny filmik. Rzekomo.

Co grozi lekarzowi bądź pielęgniarce za wystawienie fałszywego certyfikatu covid szczepienia? Co grozi pacjentowi?

Po naszych materiałach niektóre placówki medyczne zdecydowały się przypomnieć obserwującym ich profile, co grozi za ten rodzaj przestępstwa. Zrobiło to m.in. Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Poza oczywistością: odmowa szczepienia oznacza odleglejsze w czasie uzyskanie odporności zbiorowej przez populację. Innymi słowy, oznacza to więcej niepotrzebnych zgonów.

Pogotowie przypomina, że również osoba zlecająca przestępstwo może spotkać się z surową karą. Nakłanianie personelu punktów szczepień do niszczenia dawek szczepionki i fałszowania dokumentacji szczepień w celu wprowadzenia do niej nieprawdziwej adnotacji o zaszczepieniu, stwarza ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa i może być kwalifikowane jako czyn karalny.

Dodatkowo, kodeks karny w art. 271 §1 - §3 stanowi, że funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeśli popełnia przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Wszelkie przypadki korupcji należy niezwłocznie zgłosić na policję bądź do Centralnego Biura Antykorupcyjnego.