Koronawirus  /  News

Wyniki badań są bezlitosne: osocze ozdrowieńców jest bezużyteczne w walce z COVID-19

Wyniki badań są bezlitosne: osocze ozdrowieńców jest bezużyteczne w walce z COVID-19
398 interakcji
dołącz do dyskusji

Brytyjscy naukowcy prowadzący duże randomizowane badania nad skutecznością różnych  sposobów leczenia COVID-19 zakończyli przyjmowanie nowych pacjentów do grupy testującej leki oparte na osoczu osób, które przeszły już zakażenie koronawirusem. 

Wstępne wyniki badań wskazują, że między grupą chorych na COVID-19 przyjmującą lek oparty na osoczu a grupą leczoną bez osocza, nie ma praktycznie żadnej różnicy w liczbie zgonów. Z tego też powodu podjęto decyzję o zakończeniu tej ścieżki badań klinicznych. 

Choć badania prowadzono od wielu miesięcy, naukowcy wciąż nie byli w stanie dopatrzeć się żadnych korzyści wynikających z podawania osocza ozdrowieńców.

To bardzo niedobra wiadomość dla medyków na całym świecie. Wiele różnych ośrodków miało nadzieję, że leczenie osoczem pozwoli przyspieszać reakcję obronną organizmu, tym samym pozwalając mu szybciej wyzdrowieć z COVID-19. W wielu krajach prowadzono akcję oddawania osocza przez osoby, które już przeszły chorobę wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2. 

Także w Polsce prowadzone są badania nad lekiem opartym o osoczem. Firma Biomed z Lublina prowadzi aktualnie badania kliniczne na próbie 500 osób chorych na COVID-19.  

Szanse na skuteczne leczenie preparatami osocza wydają się zatem maleć. Mimo to naukowcy wciąż monitorują pacjentów biorących udział w badaniu i czekają na ostateczne wyniki. 

W ramach całego programu badań o nazwie RECOVERY badane są różne ścieżki leczenia COVID-19 z wykorzystaniem wielu potencjalnych leków. Programem kierują naukowcy z Oksfordu oraz brytyjskiego Narodowego Instytutu Badań Medycznych. Wśród testowanych leków oprócz osocza ozdrowieńców znajdują się także takie leki jak kolchicyna czy aspiryna. Do badania skuteczności preparatów osocza przyjęto 10406 osób z różnych szpitali w całej Wielkiej Brytanii. W toku badań jednak okazało się, że na przestrzeni miesiąca w grupie leczonej osoczem i w grupie leczonej standardowo zmarło po 18 proc. Chorych. 

Czy zatem osocze zbierane w całym kraju pójdzie na zmarnowanie? Ryzyko takiego zakończenia właśnie wzrosło.