Koronawirus  / News

Zapisz ten numer. To z niego zadzwonią i poinformują o kwarantannie

Picture of the author
132 interakcji
dołącz do dyskusji

Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zarażeń COVID-19, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że prędzej czy później trafi nam się przymus kwarantanny. To właśnie z tego numeru otrzymamy stosowny powiadomienie.

+48 22 104 37 05. Warto ten numer dodać do książki kontaktów. Wygląda bowiem jak taki używany przez telemarketerów pragnących nam wcisnąć jakiś produkt bądź usługę. Jednak po odebraniu połączenia z tego numeru zamiast dowiedzieć się o doskonałej promocji na garnki, dowiemy się, że zostaliśmy skierowani na kwarantannę.

Komunikat ma być zwięzły i generowany automatycznie. Poza samą informacją o skierowaniu na kwarantannę dowiemy się też z niego o możliwości pobrania stosownego oświadczenia dla pracodawcy.

Pandemia COVID-19. Kiedy kwarantanna i jak wygląda?

Kwarantannie są poddawane osoby mające bliski kontakt z osobą zarażoną koronawirusem. Chodzi o odseparowanie osób, które miały kontakt z patogenem i mogą w ciągu kilku dni być nosicielami wirusa i zakażać innych. Kwarantanna trwa 10 dni.

Kwarantannę nakłada inspektor sanitarny. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli będzie tego wymagał stan zdrowia pacjenta. Kwarantanna trwa od dnia następnego po ostatnim dniu, kiedy mieliśmy bliski kontakt z osobą zarażoną albo 10 dni po dniu przekroczenia granicy państwa. W przypadku osób, które mają słabą odporność, kwarantanna może zostać przedłużona do 20 dni.

Zakazy obowiązuje podczas kwarantanny to bezwzględny zakaz opuszczania domu, zakaz przyjmowania gości oraz bezwzględny wymóg zachowania dystansu od innych osób w odległości co najmniej 1,5 m.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst