Koronawirus  / Artykuł

I znów naukowcy robią na złość rządzącym. Nowe badanie: osocze ozdrowieńców jest nieskuteczne w leczeniu chorych na COVID

Picture of the author
108 interakcji
dołącz do dyskusji

Badanie podważające skuteczność transfuzji osocza pozyskanego z krwi osoby, która była chora na COVID-19 i wyzdrowiała, ukazało się w medycznym czasopiśmie The New England Journal of Medicine.

Badanie zostało przeprowadzone w 12 placówkach medycznych w Argentynie, całość koordynowana była przez lekarzy z Hospital Italiano de Buenos Aires. Trudno kwestionować samą metodologię - argentyńscy lekarze przeprowadzili randomizowane badania skuteczności osocza pobranego od tzw. ozdrowieńców na grupie 333 pacjentów cierpiących na ciężkie zapalenie płuc wywołane przez COVID-19.

Osocze ozdrowieńców - działa, czy nie?

W badaniu zastosowano metodę podwójnie ślepej próby, co oznacza, że ani pacjent, ani lekarz nie wiedział, kto z grupy badanych otrzymuje prawdziwe osocze, a kto dostaje placebo. A wyglądało to następująco: 228 chorych otrzymało osocze, pozostałych 108 przyjmowało placebo. Wszyscy pacjenci biorący udział w badaniu byli osobami dorosłymi, których mediana wieku wynosiła 62 lata.

Wynik? Osocze nie zadziałało

W podsumowaniu eksperymentu możemy przeczytać, że podawanie chorym 500 ml osocza nie miało pozytywnego wpływu na przebieg ich leczenia. Autorzy badania napisali wprost, że osocze ozdrowieńców nie spowodowało istotnych różnic, jeśli chodzi o leczenie, stan, przebieg choroby, czy też śmiertelność u badanych pacjentów.

Wyniki te są całkowicie sprzeczne z dotychczasowymi nierandomizowanymi badaniami, w których stwierdzono, że podawanie osocza pomaga w leczeniu chorych na COVID-19. Pytanie co dalej. Czy uznajemy badanie przeprowadzone w Argentynie za niewiarygodne, sprawdzamy jego konkluzję kolejnym badaniem czy też uznajemy je za prawdziwe i przestajemy stosować osocze.

Tak naprawdę jest to pytanie do polskiego rządu. Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowe ulgi dla osób, które przeszły COVID-19 i oddadzą swoje osocze. Takie osoby będą mogły skorzystać z ulg w PIT, odebrać dodatkowe dwa dni wolne od pracy i korzystać z ulg na przejazd koleją i transportem miejskim.

Mogą liczyć również na pakiet konsultacji medycznych. Trudno oczywiście dziwić się premierowi, że w ten sposób chce zachęcić ozdrowieńców do oddawania swojego osocza. Do niedawna bowiem świat nauki uważał, że osocze pomaga w leczeniu chorych na COVID. Teraz jednak nie możemy mieć już takiej pewności.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst