Koronawirus  / News

Delirium stało się kluczowym objawem COVID-19 u osób starszych

Picture of the author

Mamy kolejny objaw COVID-19 występujący najczęściej u osób starszych. Jest nim delirium, które objawia się w postaci senności i ogólnej dezorientacji. Tak przynajmniej wynika z badań brytyjskich naukowców.

Do takich wniosków doszli badacze z londyńskiego King College, według których u osób po 65. roku życia, jednym z pierwszych objawów zakażenia się koronawirusem mogą być zaburzenia neuropoznawcze, określane jako delirium.

Przy wystąpieniu tego objawu, starsi ludzie są często zdezorientowani i odczuwają senność. Delirium występuje najczęściej u starszych osób w gorszym stanie zdrowotnym.

Delirium objawem COVID-19

— Nasze badania wskazują, że u osób starszych, w gorszym stanie zdrowia, delirium jest kluczowym objawem COVID-19 – mówi jeden z autorów badania, dr Rose Penfold z King College Londyn.

Zdaniem Penfolda, informacja ta jest szczególnie ważna dla personelu domów opieki i szpitali. Chodzi o jak najwcześniejsze identyfikowanie starszych osób zakażonych koronawirusem. Tak przynajmniej wynika z badania przeprowadzonego na dwóch grupach badanych.

Pierwszą z nich byli starsi (65+) hospitalizostani pacjenci (322 osoby), druga grupa to chorzy w tej samej grupie wiekowej (535 osób), którzy o swoich symptomach informowali naukowców za pośrednictwem aplikacji COVID Symptom Study.

W grupie hospitalizowanej, delirium występowało u co piątego pacjenta. Jeśli chodzi o grupę badaną zdalnie, objaw ten występował najczęściej u osób w słabej kondycji zdrowotnej. Co ciekawe, u 33 proc. osób ze zdalnej grupy, delirium było jedynym zauważalnym objawem przechodzenia przez COVID-19.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst