Koronawirus  / Artykuł

Polska zamienia się w żółtą strefę Covid 19. Oto nowe zasady dla całego kraju

Picture of the author

76 zgonów i 4280 nowych zakażeń w ciągu jednej doby. Te liczby zmobilizowały naszych rządzących do przygotowania nowej strategii walki z pandemią. Jej najważniejszym punktem jest objęcie terenu całego kraju zasadami obowiązującymi w tzw. żółtych strefach.

76 zgonów z powodu koronawirusa (większość zmarłych miała choroby współistniejące) i 4280 nowe przypadki w ciągu doby to liczby odpowiadające danym z całego pierwszego miesiąca epidemii COVID-19 w Polsce. Od 4 marca do 4 kwietnia w naszym kraju zarejestrowano 79 ofiar epidemii i 4102 przypadki zakażeń. Takie przyspieszenie daje do myślenia. I - miejmy nadzieję - skutecznie zachęci do przestrzegania zasad ustalonych przez rządzących.

Strefy żółte i czerwone - nakazy i zakazy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada, że od soboty 10 października nasz kraj zostanie podzielony na dwie strefy: żółtą i czerwoną. Czerwone obszary to tereny z podwyższoną liczbą przypadków zakażeń, żółte to… cała reszta. Obowiązujące wcześniej strefy zielone jak na razie przestają istnieć. A jeśli chodzi o funkcjonowanie w strefach żółtych i czerwony, zasady wyglądają następująco:

Zakrywanie ust i nosa

Żółta strefa i czerwona strefa: Nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje wszędzie, nie tylko w zamkniętych pomieszczeniach. Dodatkowo należy zachować 1,5-metrowy dystans. Jeśli chodzi o osoby, które nie mogą zasłaniać ust i nosa z powodów zdrowotnych, nie wystarczy już ustna deklaracja. Podczas kontroli policyjnej taka osoba musi przedstawić stosowne zaświadczenie lekarskie, które stwierdza, że noszenie maseczki rzeczywiście jest u niej niewskazane. Bez takiego zaświadczenia policja ma polecenie nałożyć na nas mandat, jak wynika z polityki zero tolerancji. Inna sprawa, że te mandaty jak dotąd nakładane są nielegalnie i są unieważniane przez sądy.

Organizacja kongresów i targów:

Żółta strefa: obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje zawsze, są jednak także dodatkowe obostrzenia. Jeśli tego typu wydarzenie organizowane w zamkniętej przestrzeni zamkniętej, organizator musi się postarać, żeby liczba osób biorących w nim udział nie przekraczała połowy maksymalnej liczby dostępnych miejsc. Dodatkowo organizator musi zadbać, żeby na jednego gościa przypadało co najmniej 4 mkw powierzchni udostępnionej dla uczestników. W tych wyliczeniach nie bierze się jednak pod uwagę obsługi imprezy. Jeśli organizator spełni te wymagania, to może organizować wydarzenie dla ponad 150 osób.

Czerwona strefa: organizacja targów oraz imprez kulturalnych jest zakazana.

Wydarzenia sportowe

Żółta strefa: W wypadku piłki nożnej i żużlu na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni. Obłożenie może wynosić maksymalnie 25 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. W zielonych strefach publiczność może zajmować 50 proc. przeznaczonych dla siebie miejsc.

W imprezach sportowych, w których nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Dodatkowo publiczność na obiektach sportowych musi zachować 1,5-metrowy odstęp i może zająć maksymalnie 25 proc. miejsc dostępnych na terenie wydarzenia.

Podczas wydarzeń sportowych na basenach można zajmować co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni publiczność musi zachować 1,5-metrowy odstęp. Maksymalna liczba zajętych miejsc nie może przekroczyć 25 proc. wszystkich. Podczas wydarzeń w siłowniach, klubach centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych publiczność może zajmować co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie. Osoby na widowni nie mogą zajmować więcej, niż 25 proc. wszystkich miejsc. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni musi być zachowany 1,5-metrowy odstęp.

Strefa czerwona: Żadne wymienione wyżej imprezy sportowe nie mogą odbywać się z udziałem publiczności.

Wydarzenia kulturalne

Żółta strefa: Wydarzenia kulturalne organizowane w pomieszczeniach mogą odbywać się, jeśli organizator udostępni widzom co drugie miejsce na widowni, z tym że publiczność nie może zająć więcej niż 25 proc. liczby wszystkich dostępnych miejsc. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni publiczność musi zachować 1,5-metrowy odstęp. Wszyscy widzowie muszą oczywiście zasłaniać usta i nos. Wydarzenia tego typu organizowane na obiektach sportowych i na otwartej przestrzeni mogą odbywać się pod warunkiem, że publiczność zajmuje 25 proc. dostępnych miejsc siedzących (co drugie miejsce, w rzędach naprzemiennie). Jeśli na terenie wydarzenia nie ma wyznaczonych miejsc, publiczność musi zachować 1,5-metrowy odstęp, a liczba widzów nie może przekraczać 25 proc. maksymalnej liczby, którą może pomieścić dane miejsce.

Wydarzenia kulturalne na otwartej przestrzeni: przestrzeń dla pojedynczej osoby nie może być mniejsza niż 5 mkw. Do tego widzowie muszą zachować 2-metrowy odstęp. Albo 1,5-metrowy - ten zapis w oficjalnym dokumencie jest dość niezrozumiały. Widzowie dodatkowo muszą zasłaniać usta i nos. Maksymalna liczba uczestników takiego wydarzenia to 150 osób.

Czerwona strefa: Zakazane jest organizowanie wydarzeń kulturalnych.

Gastronomia

Żółta i czerwona strefa: w lokalach i ogródkach klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia miejsc, na których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. Przestrzeń wydzielona dla pojedynczej osoby musi wynosić 4 mkw. Minister zdrowia poinformował również, że policja nie będzie tolerowała żadnych, organizowanych przy okazji imprez i dyskotek w lokalach gastronomicznych, albowiem narusza to przepisy rozporządzenia i będzie skutkowało karą dla właściciela lokalu.

Działalność hotelarska

Żółta i czerwona strefa: działalność hotelarska jest dopuszczalna z wyłączeniem oczywiście działalności klubów i dyskotek. Dodatkowo należy stosować przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Aquaparki i baseny

Żółta i czerwona strefa: Na tego typu obiektach może przebywać 75 proc. maksymalnej liczby osób.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Żółta strefa: jednoczesna liczba osób korzystających nie może być większa, niż 1 osoba na 10 mkw powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego bez uwzględnienia parkingów.

Czerwona strefa: zakaz funkcjonowania wesołych miasteczek, parków rozrywki i parków rekreacyjnych.

Siłownie

Żółta strefa: w siłowniach, klubach, centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby każdy ćwiczący miał dla siebie powierzchnię 4 mkw. A przynajmniej tak się wydaje, ponieważ w oficjalnym rządowym dokumencie jest mowa o miejscach dla publiczności.

Czerwona strefa: zakaz korzystania z siłowni, klubów fitness i obozów sportowych.

Kina

Żółta strefa: zasady podobne, jak przy wydarzeniach kulturalnych- 25 proc. miejsc, 1,5-metrowy odstęp, widzowie zasłaniają usta i nos.

Czerwona strefa: kina nie działają

Sanatoria i rehabilitacja

Żółta strefa: warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w sanatorium jest negatywny test na SARS-CoV-2 wykonany nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu w sanatorium

Czerwona strefa: mieszkańcy czerwonej strefy nie mogą przystąpić do rehabilitacji pod żadnym warunkiem. Jest to skandal.

Zgromadzenia

Żółta i czerwona strefa: zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy muszą zachować 1,5-metrowy dystans i zakrywają usta i nos. Jeśli jakiś sprytny organizator zechce podzielić swoje większe zgromadzenie na kilka takich 150-osobowych grupek, będzie musiał upewnić się, że dystans między nimi wynosi 100 metrów. Tak, takie rzeczy miały już miejsce.

Kościoły

Żółta strefa: jeśli wydarzenie religijne odbywa w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeśli odbywa się na przestrzeni otwartej, uczestnicy (z wyjątkiem osób sprawujących kult) muszą zachować 1,5-metrowy dystans lub zakrywać usta i nos.

Czerwona strefa: podczas wydarzeń odbywających się w kościele, organizator musi wydzielić 4 mkw. przestrzeni dla każdego uczestnika. W uroczystościach odbywających się na przestrzeni otwartej obowiązuje dodatkowo limit 150 osób.

Wesela i uroczystości rodzinne

Żółta strefa: maksymalna liczba uczestników wynosi 75 osób (wcześniej była wyższa). Nie trzeba zasłaniać ust i nosa.

Czerwona strefa: maksymalna liczba uczestników wynosi 50 osób. Nie trzeba zasłaniać ust i nosa.

Imprezy, które nie są weselami ani uroczystościami rodzinnymi

Żółta strefa: maksymalna liczba uczestników wynosi 100 osób. Trzeba zasłaniać usta i nos.

Czerwona strefa: maksymalna liczba uczestników wynosi 50 osób. Trzeba zasłaniać usta i nos.

Transport zbiorowy

Żółta strefa: pojazd może przewozić tyle osób, ile wynosi: a) 100 proc. liczby miejsc siedzących albo b) 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. Wszystkich obowiązuje nakaz zakrywanie nosa i ust.

Czerwona strefa: maksymalna liczba osób poruszających się danym pojazdem komunikacji nie może być większa niż 50 proc. miejsc siedzących.

Handel

Żółta i czerwona strefa: obowiązuje nakaz noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk przez klientów.

Oryginalny dokument można znaleźć tutaj, a aktualny podział kraju na strefy żółte i czerwone znajdziecie tutaj. Wiele tu paradoksów, mnie rozczula, że dzieci w drodze do szkoły muszą mieć maseczki, a po wejściu do szkoły na zatłoczony korytarz już nie. Genialne.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst