Nie nabędziemy odporności stadnej. Co czwarty ozdrowiały straci odporność na koronawirusa w ciągu 3 miesięcy

Co czwarty ozdrowiały straci nabytą odporność na koronawirusa w przeciągu 3 miesięcy

Naturalnie nabyta odporność na Covid-19 jest krótkotrwała i trwa co najwyżej kilka miesięcy - potwierdza to kolejne badanie naukowe.

Tym razem mowa o badaniu przeprowadzonym przez naukowców z londyńskiego Imperial College, w ramach którego przebadano łącznie 365 tys. osób. - to bardzo duża grupa.

W fazie badań wykonanych we wrześniu, kiedy to liczba przypadków zakażenia koronawirusem zaczęła ponownie rosnąć na terenie Wlk. Brytanii (zresztą nie tylko tam), okazało się, że tylko 4,4 proc. dorosłych osób nabyło jakąś formę odporności na Covid-19.

Odporność na Covid-19 zanika bardzo szybko

Dla porównania, podczas badań wykonanych między 20 czerwca a 13 lipca, osoby z nabytą odpornością stanowiły 6 proc. grupy badanych, a między 31 lipca a 31 sierpnia, osoby odporne stanowiły 4,8 proc. całości. Oznacza to, że w grupie 365 tys. badanych osób, liczba badanych z wykształconą odpornością spadła w przeciągu 3 miesięcy o 26,5 proc. Sporo.

Z tego samego badania wynika również, że przeciwciała utrzymywały się dłużej u osób, które przechodziły Covid-19 z widocznymi objawami, niż w przypadków osób przechodzących chorobę bezobjawowo. Przeciwciała występowały również częściej i utrzymywały się najdłużej u osób w przedziale wiekowym 18-24 lata - spadek przeciwciał w tej grupie wynosił 14,9 proc. Największy spadek zanotowano z kolei u osób starszych (75+). W tej grupie spadek przeciwciał zaobserwowano u 39 proc. badanych.

Najstabilniejszą grupą, jeśli chodzi o procent osób z wykształconymi przeciwciałami byli pracownicy służby zdrowia. Według hipotezy naukowców było tak dlatego, że ta grupa zawodowa narażona jest aktualnie na stały wręcz kontakt z koronawirusem. Autorzy badania zaznaczyli również, że na obecnym etapie badań na temat SARS-CoV-2 nie wiadomo właściwie, czy przeciwciała zapewniają jakikolwiek skuteczny poziom odporności na zakażenie się koronawirusem.

Najważniejszy wniosek brzmi: zapomnijmy o naturalnie nabytej odporności stadnej

A przynajmniej - zapomnijmy o niej, jeśli będziemy bazować na obecnym poziomie wiedzy na temat koronawirusa SARS-CoV-2. Do czasu opracowania skutecznej szczpeionki, zapewnienie większości społeczeństwa skutecznej ochrony naturalnymi sposobami jest po prostu niemożliwe. Dlatego do znudzenia powtarzam: izolacja, dystans i higiena to jak na razie nasz najskuteczniejszy oręż w walce z wirusem.