Koronawirus  / News

Mapa dnia: nowe czerwone i żółte strefy koronawirusa w Polsce. Sprawdź, jakie zasady w nich obowiązują

Picture of the author

Najnowszym pomysłem naszego rządu na walkę z koronawirusem jest podział Polski na trzy rodzaje stref, które zależą od aktualnej liczby zakażeń. Zastanawiacie się pewnie, co zmienia to rozporządzenie?

A więc tak, projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ma podzielić nasz kraj na trzy strefy: zieloną, w której nie będą obowiązywać żadne dodatkowe obostrzenia oraz żółtą i czerwoną, w których nie wszystko będzie dozwolone.

Od 14 sierpnia na liście czerwonych powiatów znajduje się dziewięć pozycji: Jastrzębie-Zdrój, powiat nowosądecki, Nowy Sącz, ostrzeszowski, Ruda Śląska, Rybnik, powiat rybnicki, wieluński oraz wodzisławski.

Żółte powiaty to: cieszyński, oświęcimski, pszczyński, Żory, raciborski, limanowski, grajewski, nowotarski i Biała Podlaska.

Zakrywanie ust i nosa

Żółta strefa: nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych, jeśli nie można zachować w nich 1,5-metrowego dystansu oraz w miejscach pracy i w zamkniętych pomieszczeniach

Czerwona strefa: nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje wszędzie.

Organizacja kongresów i targów:

Żółta strefa: obowiązek zasłaniania ust i nosa obowiązuje zawsze, ale dodatkowo, jeśli tego typu wydarzenie organizowane w zamkniętej przestrzeni zamkniętej, organizator musi się postarać, żeby liczba osób biorących w nim udział nie przekraczała połowy maksymalnej liczby dostępnych miejsc.

Dodatkowo organizator musi zadbać, żeby na jednego gościa przypadało co najmniej 4 mkw powierzchni udostępnionej dla uczestników. W tych wyliczeniach nie bierze się jednak pod uwagę obsługi imprezy. Jeśli organizator spełni te wymagania, to może organizować wydarzenie dla ponad 150 osób.

Czerwona strefa: organizacja jakichkolwiek targów i imprez kulturalnych jest zabroniona.

Wydarzenia sportowe

Żółta strefa:

W wypadku piłki nożnej i żużlu na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni. Obłożenie może wynosić maksymalnie 25 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. W zielonych strefach publiczność może zajmować 50 proc. przeznaczonych dla siebie miejsc.

W imprezach sportowych, w których nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Dodatkowo publiczność na obiektach sportowych musi zachować 1,5-metrowy odstęp i może zająć maksymalnie 25 proc. miejsc dostępnych na terenie wydarzenia.

Podczas wydarzeń sportowych na basenach - można zajmować co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni publiczność musi zachować 1,5-metrowy odstęp. Maksymalna liczba zajętych miejsc nie może przekroczyć 25 proc.

Podczas wydarzeń w siłowniach, klubach centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych publiczność może zajmować co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie. Osoby na widowni nie mogą zajmować więcej, niż 25 proc. wszystkich miejsc. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni musi być zachowany 1,5-metrowy odstęp.

Strefa czerwona: wszystkie wymienione wyżej imprezy o charakterze sportowym nie mogą odbywać się z udziałem publiczności.

Wydarzenia kulturalne

Żółta strefa:

Wydarzenia kulturalne organizowane w pomieszczeniach mogą odbywać się jeśli organizator udostępni widzom co drugie miejsce na widowni, z tym że publiczność nie może zająć więcej niż 25 proc. liczby wszystkich dostępnych miejsc. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni publiczność musi zachować 1,5-metrowy odstęp. Widzowie muszą zasłaniać usta i nos.

Wydarzenia kulturalne organizowane na obiektach sportowych i na otwartej przestrzeni mogą odbywać się pod warunkiem, że publiczność zajmuje 25 proc. wszystkich dostępnych miejsc siedzących (co drugie miejsce, w rzędach naprzemiennie). Jeśli na terenie wydarzenia nie ma wyznaczonych miejsc, publiczność musi zachować 1,5-metrowy odstęp, a liczba widzów nie może przekraczać 25 proc. maksymalnej liczby, którą może pomieścić dane miejsce. Widzowie muszą zasłaniać usta i nos.

Wydarzenia kulturalne na otwartej przestrzeni: przestrzeń dla pojedynczej osoby nie może być mniejsza niż 5 mkw. Do tego widzowie muszą zachować 2-metrowy odstęp. Albo 1,5-metrowy - ten zapis w oficjalnym dokumencie jest dość niezrozumiały. Widzowie dodatkowo muszą zasłaniać usta i nos. Maksymalna liczba uczestników na tego rodzaju wydarzeniu może wynosić maksymalnie 150 osób.

Czerwona strefa: obowiązuje zakaz organizowania jakichkolwiek wydarzeń kulturalnych.

Gastronomia

Żółta i czerwona strefa: w lokalach i ogródkach klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez siebie miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. Przestrzeń wydzielona dla pojedynczej osoby musi wynosić 4 mkw.

Działalność hotelarska

Żółta i czerwona strefa: działalność hotelarska jest dopuszczalna z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek. Dodatkowo należy stosować przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

Aquaparki i baseny

Żółta i czerwona strefa: Na tego typu obiektach może przebywać 75 proc. maksymalnej liczby osób.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

Żółta strefa: jednoczesna liczba osób korzystających nie może być większa, niż 1 osoba na 10 mkw powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

Czerwona strefa: zakaz funkcjonowania wesołych miasteczek, parków rozrywki i parków rekreacyjnych.

Siłownie

Żółta strefa: w siłowniach, klubach, centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby każdy ćwiczący miał dla siebie powierzchnię 4 mkw. Tzn. tak mi się wydaje, ponieważ w oficjalnym rządowym dokument mówi o miejscach dla publiczności.

Czerwona strefa: zakaz korzystania z siłowni, klubów fitness i obozów sportowych.

Kina

Żółta strefa: zasady podobne, jak przy wydarzeniach kulturalnych- 25 proc. miejsc, 1,5-metrowy odstęp, widzowie zasłaniają usta i nos.

Czerwona strefa: kina nie działają

Sanatoria i rehabilitacja

Żółta strefa: warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w sanatorium jest negatywny test na SARS-CoV-2 wykonany nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem turnusu w sanatorium

Czerwona strefa: mieszkańcy czerwonej strefy nie mogą przystąpić do rehabilitacji pod żadnym warunkiem. Jest to skandal.

Zgromadzenia

Żółta i czerwona strefa: zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy muszą zachować 1,5-metrowy dystans i zakrywają usta i nos.

Kościoły

Żółta strefa: jeśli wydarzenie religijne odbywa w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem osób sprawujących kult. Jeśli odbywa się na przestrzeni otwartej, uczestnicy (z wyjątkiem osób sprawujących kult) muszą zachować 1,5-metrowy dystans lub zakrywać usta i nos.

Czerwona strefa: podczas wydarzeń odbywających się w kościele, organizator musi wydzielić 4 mkw. przestrzeni dla każdego uczestnika. W uroczystościach odbywających się na przestrzeni otwartej obowiązuje dodatkowo limit 150 osób.

Wesela i uroczystości rodzinne

Żółta strefa: maksymalna liczba uczestników wynosi 100 osób. Nie trzeba zasłaniać ust i nosa.

Czerwona strefa: maksymalna liczba uczestników wynosi 50 osób. Nie trzeba zasłaniać ust i nosa.

Imprezy, które nie są weselami ani uroczystościami rodzinnymi

Żółta strefa: maksymalna liczba uczestników wynosi 100 osób. Trzeba zasłaniać usta i nos.

Czerwona strefa: maksymalna liczba uczestników wynosi 50 osób. Trzeba zasłaniać usta i nos.

Transport zbiorowy

Żółta strefa: pojazd może przewozić tyle osób, ile wynosi :a) 100 proc. liczby miejsc siedzących albo b) 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu co najmniej 50 proc. miejsc siedzących niezajętych. Wszystkich obowiązuje nakaz zakrywanie nosa i ust.

Czerwona strefa: maksymalna liczba osób poruszających się danym pojazdem komunikacji nie może być większa niż 50 proc. miejsc siedzących.

Handel

Żółta i czerwona strefa: obowiązuje nakaz noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk przez klientów podczas zakupu towarów lub usług.

Oryginalny dokument znajduje się pod tym adresem. Wyjątkowo podoba mi się logika, według której zdrowa osoba, z czerwonej strefy, nawet po udowodnieniu tego, że jest zdrowa nie może pojechać do sanatorium, ale może za to pójść na wesele i balować tam bez maseczki. A potem skoczyć do aquaparku.

Współpraca: Tomek Domański

Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst