Biznes  / News

Stan epidemii w Polsce oficjalnie ogłoszony. Szkoły zamknięte do Wielkanocy

20 marca w godzinach wieczornych odbyła się kolejna konferencja Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Podczas miej premier ogłosił stan epidemii w Polsce, a także poinformował o zamknięciu szkół przynajmniej do Wielkanocy.

Premier zaczął od podziękowania rozmaitym służbom oraz pracownikom sklepów i aptek. Zdaniem prezesa rady ministrów to dzięki takim osobom wspólne przechodzenie pandemii jest bardziej usystematyzowane. Mateusz Morawiecki wyraził również wyrazy współczucia dla Włochów, Hiszpanów czy Francuzów. Prawdziwym powodem konferencji było jednak ogłoszenie stanu epidemii w Polsce oraz poinformowanie o dalszym wstrzymaniu lekcji - do świąt Wielkiej Nocy.

Stan epidemii w Polsce - co to właściwie oznacza?

Najprościej rzecz ujmując: chodzi o dalsze rygory oraz obostrzenia. Stan epidemii daje władzom nowe prerogatywy oraz narzędzia. Minister zdrowia może teraz podjąć opisaną w ustawie decyzję o wyznaczeniu roli personelu służb państwowych w zwalczaniu epidemii. Nadaje to ministrowi zdrowia pełną władzę przy obsadzaniu personelu medycznego do walki z pandemią. Przykładowo, Łukasz Szumowski może wysłać brakujących lekarzy do szpitala zakaźnego z innych placówek.

Zmieniają się również zasady dotyczące kwarantanny: kara za jej nieprzestrzeganie została zwiększona z 5 tys zł do 30 tys zł. Premier ma nadzieję, że wyższa kwota nakłoni więcej osób do przestrzegania domowej izolacji. Mateusz Morawiecki podaje przykład azjatyckich krajów takich jak Japonia czy Korea Południowa, gdzie surowe przestrzeganie kwarantanny sprawiło, iż teraz w tych krajach ponownie otwiera się fabryki. Policja ma dostać także nowe możliwości monitorowania, czy Polacy przestrzegają kwarantanny.

Jednocześnie stan epidemii umożliwia władzy określanie tzw. stref epidemii/stref zero. Mogą one obejmować regiony lub poszczególne miasta. Wewnątrz nich ministerstwo zdrowia może ograniczać obywatelom przemieszczanie się, nakazać udostępnienie dowolnych nieruchomości lub pojazdów, narzucić obowiązkowe szczepienia dla każdej osoby, wycofać konkretny produkt z obrotu czy wydać decyzję o zamknięciu konkretnego zakładu pracy lub ośrodka świadczącego usługi.

Stan epidemii w Polsce:

  • zwiększenie kar z 5 tys zł do 30 tys zł za nieprzestrzeganie kwarantanny
  • zamknięcie szkół przynajmniej do Wielkanocy
  • służby państwowe w większej mierze współpracują z ministrem zdrowia
  • minister zdrowia dowolnie deleguje personel medyczny do pracy przy epidemii
  • możliwość tworzenia stref epidemii - miast lub regionów.
  • możliwość ograniczenia sposobu poruszania się
  • możliwość wprowadzenia obowiązkowych szczepień
  • możliwość wycofania poszczególnych produktów z obrotu
  • możliwość zamknięcia dowolnego zakładu pracy
  • możliwość nakazu udostępnienie nieruchomości lub pojazdu

Lekcje wstrzymane do świąt Wielkiej Nocy.

Premier poinformował o dalszym wstrzymaniu lekcji w placówkach oświaty. Uczniowie nie wybiorą się do szkół aż do świąt wielkanocnych (12 - 13 kwietnia). Jednocześnie prezes rady ministrów podkreśla, że zgodnie ze stanem na 20 marca 2020 r. już ponad 90 proc. klas prowadzi zajęcia online. Od 25 marca w ramach takich zajęć nauczyciele będą musieli realizować podstawy programowe określone przez ministerstwo edukacji, łącznie z wystawianiem ocen.

Lekcje prowadzone za pośrednictwem Internetu to m.in. efekt współpracy rządu oraz firmy Google, udostępniającej platformę Google Classroom. Mateusz Morawiecki przypomina również, że Telewizja Polska emituje teraz zwiększoną liczbę programów edukacyjnych, z kolei ramówka została wypełniona filmami na podstawie polskich lektur oraz krajowej literatury.

Jednocześnie prezes rady ministrów stwierdził, że wprowadzenie stanu epidemii w Polsce nie przeszkadza w zorganizowaniu powszechnych wyborów prezydenckich.

przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst