Tech

Jak głosować bez meldunku?

Osoby, które przebywają w miejscu innym niż miejsce zameldowania także mogą głosować. Choć jest już dla nich tylko jedna opcja, to zachęcam.

Jak spora część mieszkańców Warszawy, nie jestem w niej zameldowany. Jako że najbliższe wybory już za 24 dni, pozwalam sobie zamieścić bezpośredni cytat z wybieram.pl, z opisem w jaki sposób można głosować w Warszawie, nie posiadać w niej meldunku. Możliwości są dwie:

Do 11 października 2007 roku

Możesz wystąpić o dopisanie do spisu wyborców w miejscu, w którym będziesz przebywać w dniu wyborów. Pójdź z dowodem osobistym do urzędu gminy, na terenie której będziesz przebywać w dniu wyborów. Dopisanie powoduje wykreślenie ze spisu wyborców w gminie, w której byliśmy zameldowani lub w której zostaliśmy dopisani do rejestru/spisu wyborców na własny wniosek.

Do 19 października 2007 roku.

Możesz uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, które umożliwia udział w wyborach w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Po zaświadczenie trzeba udać się z dowodem osobistym (lub innym dokumentem ze zdjęciem np. prawo jazdy, paszport) do urzędu gminy, na terenie której jesteśmy zameldowani lub zostaliśmy dopisani do rejestru/spisu wyborców na własny wniosek. Wydanie zaświadczenia powoduje wykreślenie ze spisu wyborców w miejscu, gdzie otrzymaliśmy zaświadczenie. Otrzymane zaświadczenie trzeba mieć przy sobie w czasie głosowania w dniu wyborów (podobnie jak dowód osobisty)

Zmiany ustrojowe jakie mogą nastąpić w wyniku pozostania aktualnie rządzącej ekipy są wg mnie wystarczającym impulsem, by wykonać swój obywatelski obowiązek. A że wybór taki a nie inny?.

Tagi:
przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst


przeczytaj następny tekst